tytul

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych jest organizacją non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, nie kierując się osiąganiem zysku. Środki finansowe Fundacji przeznaczane są na realizację jej celów statutowych. Zaś członkowie władz Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków.

Jak wesprzeć Fundację?

Możesz przekazać darowiznę rzeczową lub środki pieniężne, wpłacając dowolną kwotę na konto bankowe nr:
64 2030 0045 1110 0000 0227 5640 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Każda, nawet symboliczna wpłata, będzie dla nas bardzo cenna.

Dziękujemy za wsparcie!