tytul

Logo Jonkowogodlo wojewoda 

Zadanie współfinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Jonkowo


 

O przeżytych wspólnie chwilach i pomysłach na przyszłość – podsumowanie projektu
Spotkanie podsumowujące projekt „W zdrowiu przez całe życie” odbyło się 19 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie. Wzięli w nim udział uczestnicy naszej inicjatywy, przedstawiciele władz: Wójt Gminy – Wojciech Giecko, Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Wydymus i Radna – Lidia Mossakowska oraz reprezentanci gminnych jednostek: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie – Daria Żyro, Dyrektor Gimnazjum w Jonkowie – Jolanta Kamińska oraz pedagog szkolny Gimnazjum w Jonkowie i Wrzesinie – Jolanta Śmiarowska.
Była to okazja do podzielenia się nie tylko wrażeniami i doświadczeniami z projektu, ale także do wyartykułowania pomysłów na przyszłość. Młodzież przedstawiła prezentację, której motywem przewodnim stała się integracja międzypokoleniowa i porozumienie, jakie nawiązało się pomiędzy młodymi ludźmi i seniorami uczestniczącymi w projekcie. Padło przy tym wiele miłych słów i zapewnień o wzajemnym wsparciu, co motywuje do dalszych działań.

Spotkanie otwarte „Promocja zdrowia w geriatrii – jak starzeć się pomyślnie”
Na ostatnim spotkaniu otwartym w ramach projektu gościliśmy 7 grudnia 2016 roku w Nowym Kawkowie Małgorzatę Stompór – lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i geriatrii. Uczestnicy mogli posłuchać na temat opieki geriatrycznej w Polsce, problemów leczenia i hospitalizacji seniorów, a także Wielkich Problemów Geriatrycznych. Dowiedzieli się również, jakie są obecnie zalecenia co do diety, aktywności fizycznej i umysłowej osób starszych, stosowania lekarstw oraz szczepień ochronnych.

Spotkanie otwarte „Zdrowe odżywianie inwestycją na przyszłość”
Drugie spotkanie otwarte, które odbyło się 19 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie, dotyczyło świadomego i zdrowego odżywiania. Poprowadziła je Natalia Ulewicz – dietetyk kliniczny, instruktorka fitness i trenerka personalna. Uświadomiła ona uczestnikom, że zdrowe odżywianie nie polega na „byciu na diecie”, a na kształtowaniu właściwych nawyków, wybieraniu naturalnych i mało przetworzonych produktów, a także dostarczaniu organizmowi antyoksydantów i „dobrych” tłuszczów. Dyskusja toczyła się również wokół żywienia w różnych schorzeniach.

Spotkanie otwarte "Zwyrodnienia stawów - przyczyny i leczenie"
Tematem pierwszego spotkania otwartego dla mieszkańców Gminy Jonkowo, które odbyło się 22 października 2016 roku w Nowym Kawkowie, były zwyrodnienia stawów – ich przyczyny oraz leczenie. Prelekcję poprowadził Józef Sender – fizjoterapeuta i nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Jonkowie. Przedstawił on uczestnikom zagadnienia związane m.in. ze skutkami unieruchomienia, wpływem ćwiczeń fizycznych na organizm, chorobą zwyrodnieniową stawów oraz dyskopatią lędźwiową. Część teoretyczna spotkania została uzupełniona ćwiczeniami ruchowymi zapobiegającymi dyskopatii.

Sport to zdrowie
Zgodnie z hasłem „Sport to zdrowie” wśród form aktywności uczestników projektu nie mogło zabraknąć zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dzięki nim seniorzy będą mogli zwiększyć swoją aktywność fizyczną, wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję i nabrać energii do dalszych działań.

Kalendarium zajęć sportowo-rekreacyjnych
24 września 2016 r.
8 października 2016 r.
22 października 2016 r.
12 listopada 2016 r.
19 listopada 2016 r.
3 grudnia 2016 r.
10 grudnia

Aktywność umysłowa warunkiem zdrowia
Uczestnicy projektu rozpoczęli cykl warsztatów komputerowych, podczas których młodzież uczy seniorów, jak wykorzystywać komputer i Internet w codziennym życiu. W programie zajęć znajduje się m.in. zakładanie i korzystanie z poczty e-mail, wyszukiwanie potrzebnych informacji, korzystanie z portali społecznościowych i bankowości elektronicznej, przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz obróbka graficzna zdjęć. Każdy z uczestników może również zgłaszać swoje propozycje i potrzeby, tak aby wyszedł z zajęć z nowymi, wartościowymi umiejętnościami.

Kalendarium zajęć komputerowych
17 września 2016 r.
8 października 2016 r.
12 listopada 2016 r.
3 grudnia 2016 r.

Zdrowie i piękno z natury – Lawendowe Pole
Projekt zainaugurowaliśmy warsztatami na Lawendowym Polu, które odbyły się w sobotę 10 września 2016 r. Uczestnicy wzięli udział w zbiorach lawendy, warsztatach przetwarzania świeżych kwiatów, destylacji olejku eterycznego z lawendy i wykonywania kremu lawendowego. Zwiedzili także Muzeum Żywe i suszarnię kwiatów, obejrzeli pokaz filmowy na temat lawendy, a nawet mogli dowiedzieć się jak upiec lawendowe ciasteczka.

Idea projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Jonkowo poprzez działania aktywizacyjne i edukacyjne, sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1) Zwiększenie aktywności edukacyjnej 15 osób w wieku od 60 lat wzwyż poprzez udział w warsztatach i spotkaniach.
2) Kształtowanie postaw ukierunkowanych na aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo 20 osób w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
3) Zwiększenie świadomości i wiedzy 50 osób w tematach związanych ze zdrowiem poprzez uczestnictwo w spotkaniach otwartych i spotkaniu podsumowującym projekt.
4) Stworzenie warunków do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród seniorów i młodzieży, poprzez wspólne uczestnictwo 20 osób w zajęciach.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 grudnia 2016 r.

Realizatorzy: Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych oraz Gmina Jonkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (partner); współpraca nieformalna: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Jonkowie.

Grupy docelowe projektu:
Projekt adresowany jest bezpośrednio do dwóch grup:
1) osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Jonkowo, w tym m.in. członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jonkowie – 15 osób;
2) młodzieży gimnazjalnej, która wolontaryjnie poprowadzi warsztaty dla seniorów oraz w ramach integracji międzypokoleniowej będzie uczestniczyć z seniorami w zajęciach – 5 osób.
W spotkaniach otwartych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Jonkowo.

Harmonogram działań:
• Rekrutacja uczestników projektu (sierpień 2016) – akcja informacyjna wśród mieszkańców Gminy ze szczególnych uwzględnieniem członków Koła Emerytów; informacja o projekcie wywieszona w gminnych instytucjach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, a także przekazywana przez pracowników Urzędu Gminy i GOPS oraz sołtysów; rozmowy z młodzieżą w celu potwierdzenia chęci udziału w projekcie, ewentualne wyłonienie nowych osób przez opiekunkę grupy (pedagog szkolny);
• Zdrowie i piękno z natury (sierpień lub wrzesień 2016) – warsztaty na Lawendowym Polu;
• Sport to zdrowie (sierpień-grudzień 2016) – cykl 10 zajęć sportowo-rekreacyjnych po ok. 1,5 h.
• Warsztaty komputerowe (wrzesień-grudzień 2016) – cykl 4 zajęć prowadzonych przez młodzież;
• Mówmy o zdrowiu (wrzesień-grudzień 2016) – 3 spotkania otwarte służące upowszechnianiu wśród mieszkańców Gminy wiedzy o zdrowiu, zdrowym stylu życia, właściwym odżywianiu, profilaktyce chorób cywilizacyjnych itp.
• Spotkanie podsumowujące (grudzień 2016).