tytul

Praca z młodzieżą to sama przyjemność :-) Tak w najprostszy i najkrótszy sposób możemy podsumować warsztaty, które prowadziliśmy 8 lipca w Miłakowie dla młodzieży z Polski i Mołdawii. Stanowiły one część projektu Stowarzyszenia IKE „Letnia Akademia liderów - Let’s create connections!” w ramach programu Active Citizens realizowanego od 2010 roku przez British Council w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego działania mają przyczynić się do rozwijania wśród młodych ludzi umiejętności przywódczych, aktywnych postaw obywatelskich oraz świadomości międzynarodowej współpracy.

Na warsztatach rozmawialiśmy z młodymi liderami o problemach - z jednej strony globalnych, które mogą dotknąć nas wszystkich, niezależnie od kraju zamieszkania, wieku czy płci; a z drugiej strony - lokalnych, występujących w naszych (polskich lub mołdawskich) społecznościach. Zdiagnozowanie najbliższych nam problemów: od bezrobocia i złego stanu infrastruktury drogowej po globalne ocieplenie, stało się podstawą do zaprojektowania działań, służących ich rozwiązaniu lub minimalizowaniu ich skutków.

Praca z młodymi ludźmi z Mołdawii i Polski stanowiła dla nas wyzwanie, a jednocześnie bardzo ciekawe doświadczenie. Pokazała przede wszystkim, że różnice kulturowe oraz bariery językowe nie stanowią przeszkody w planowaniu i podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć - wręcz przeciwnie, pozwalają spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

warsztaty1

warsztaty2