tytul

coachW kwietniu 2012 r. zrealizowaliśmy pierwszą inicjatywę - spotkania na temat coachingu jako sprawdzonej i skutecznej, lecz wciąż jeszcze dość mało znanej w Polsce metody wspierania osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Rozmawialiśmy na temat tego, czym jest coaching i jakie daje korzyści oraz czym różni się ona od pokrewnych dziedzin takich jak mentoring czy doradztwo.

Spotkania poprowadził coach i jednocześnie Prezes Fundacji Marek Jurzyński.

Spotkania odbyły się:
• 12 kwietnia - Dom Kultury w Miłakowie,
• 18 kwietnia - Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie,
• 19 kwietnia - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w ramach „VI Dni Humana”).

Niezależnie od powyższych działań Fundacja zapewniła zainteresowanym osobom bezpłatne sesje indywidualne z coachem. Z tej formy wsparcia skorzystały 3 osoby.