tytul

program rozwojowyW grudniu 2013 r. zakończyliśmy realizację bezpłatnego programu rozwojowego dla organizacji pozarządowych. Założenia programu zostały opracowane m.in. w oparciu o wyniki przeprowadzonego na przełomie 2012 i 2013 r. badania ankietowego potencjału oraz potrzeb rozwojowych organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Miasta Olsztyna oraz 9 innych gmin.

Program rozwojowy realizowany był od maja 2013 r. Miał na celu podniesienie potencjału organizacji w nim uczestniczących m.in. poprzez wzrost zaangażowania i kreatywności ich członków oraz poprawę kompetencji menedżerskich liderów organizacji. Wykorzystywał metodykę i narzędzia stosowane w coachingu indywidualnym i grupowym.

Otrzymaliśmy w sumie 11 zgłoszeń (5 indywidualnych od liderów organizacji pozarządowych oraz 6 zgłoszeń grupowych). Ostatecznie jednak w programie wzięli udział: jeden lider - dyrektor placówki oświatowej prowadzonej przez organizację pozarządową (coaching indywidualny) oraz jedna fundacja (coaching grupowy).