tytul

prawa konsumentaKażdy z nas jest konsumentem, ale nie każdy zna swoje prawa i wie, jak ich dochodzić. Dlatego też w ramach inicjatywy pt. „Prawa konsumenta od podstaw” zorganizowaliśmy dwa spotkania otwarte na temat praw konsumenta.

  • 11 kwietnia 2013 r. w Olsztynie, w budynku Biblioteki Planeta 11 – prelegentem była Pani Jadwiga Urbańska, Miejski Rzecznik Konsumentów;
  • 4 czerwca 2013 r. w Bartągu (świetlica przy przedszkolu) – prelegentem była Pani Krystyna Kulka, przedstawiciel Federacji Konsumentów, Oddział w Olsztynie.

Podczas prelekcji omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z prawami konsumentów, m.in. reklamacją, odstępowaniem od umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, bez wsparcia i życzliwości których spotkania nie mogłyby dojść do skutku.

Spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Olsztynie: