tytul

Aktywność społeczna młodzieży i seniorów, integracja międzypokoleniowa oraz wolontariat to niezwykle istotne zagadnienia, które coraz częściej pojawiają się w sferze zainteresowań instytucji publicznych oraz organizacji obywatelskich. Również i my, w partnerstwie z Gminą Jonkowo, postanowiliśmy wejść w ten obszar działań, aby spróbować w praktyce połączyć aktywizację i solidarność międzypokoleniową. Tak powstał projekt „Pokolenia nie mają granic”, który realizujemy od kwietnia 2015 r. dzięki wsparciu finansowemu z Programu ASOS 2014-2020.

Przejdź do strony projektu>