tytul

Miłakowo już po raz kolejny stało się miejscem aktywności naszej Fundacji. W ramach projektu Uczniowskiego Klubu Sportowego Tęcza pn. Kluby Sportowych Wolontariuszy - Dreams and Teams (realizowany w ramach FIO 2015) 1 lipca 2015 r. przeprowadziliśmy tam warsztaty Know how – kształtowanie postaw obywatelskich.

Wzięła w nich udział młodzież gimnazjalna z gmin Miłakowo, Małdyty i Łukta, wspólnie z którą wypracowywaliśmy założenia projektów społecznych. Najpierw jednak uczniowie zapoznali się z podstawami logiki projektowej oraz zidentyfikowali najpilniejsze potrzeby swojego otoczenia. Owoc naszej wspólnej pracy stanowiły fiszki projektów przewidujących m.in. kampanie informacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc bezdomnym zwierzętom, profilaktykę otyłości wśród młodzieży oraz budowę bazy sportowo-rekreacyjnej.

milakowo