tytul

Promocją wolontariatu wśród młodzieży (i nie tylko) kończymy realizację kolejnego projektu Fundacji pn. "Pokolenia nie mają granic". Projekt realizowaliśmy od kwietnia do grudnia 2015 r. w parnerstwie z Gminą Jonkowo, dzięki dofinansowaniu ze środków MPiPS w ramach Programu ASOS 2014-2010 (edycja 2015). W ramach projektu podjęliśmy szereg działań służących budowie sieci wolontariatu międzypokoleniowego w partnerskiej gminie. Wiele jego efektów nie ma widocznego charakteru, przyjmując wymiar indywidualny i wyrażając się w szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i wdzięczności za otrzymane wsparcie.

Zachęcamy natomiast do zapoznania się z „namacalnymi” rezultatami podjętych działań – broszurą, którą wypracowaliśmy we współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu; oraz spotem promującym integrację międzypokoleniową nakręconym przez uczestników pod czujnym okiem Michała Bartoszewicza.

film screen

Przejdź do strony projektu