tytul

DSC05629Dobiegła końca realizacja projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”, w związku z czym nadszedł czas na dokonanie pierwszych podsumowań. Pierwszych, ponieważ po czasie na pewno pojawią się różne refleksje…
Projekt realizowaliśmy od marca 2014 r. do lutego 2015 r. w partnerstwie z sześcioma gminami wiejskimi województwa warmińsko-mazurskiego: Dźwierzutami, Górowem Iławeckim, Iławą, Jonkowem, Kozłowem oraz Sorkwitami.

Jego cel stanowiło zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowanie lokalnej polityki służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieraniu integracji oraz podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych. I udało się ten cel zrealizować - w działaniach projektowych prowadzonych na terenie partnerskich gmin, takich jak spotkania informacyjno-promocyjne, warsztaty planowania strategicznego oraz spotkania konsultacyjne wzięło udział łącznie 547 osób. Wśród nich byli przedstawiciele różnych obszarów aktywności: samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i kościelnych oraz grup nieformalnych, jednak w głównej mierze - mieszkańcy, którzy nie przypisują się do żadnego ze wskazanych obszarów, a którzy wzięli udział w projekcie ze względu na to, że interesują się sprawami ich „małej Ojczyzny”.
W trakcie realizacji projektu zorganizowaliśmy:
- 6 spotkań informacyjno-promocyjnych,
- 12 spotkań zespołów zadaniowych ds. opracowania strategii,
- 24 warsztaty strategiczne,
- 18 spotkań otwartych,
- seminarium kończące projekt. Najbardziej namacalnym i zarazem trwałym efektem projektu są gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych opracowane na lata 2015-2020. Wyrażamy jednak nadzieję, że największa i najtrwalsza będzie zmiana w postawach mieszkańców, którzy wzięli w nim udział - że będą czuli oni potrzebę uczestniczenia w kreowaniu lokalnych polityk publicznych; że będą identyfikować się z wypracowywanymi wspólnie rozwiązaniami istniejących problemów; że będą mieć więcej odwagi, aby integrować i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Pozytywne są również zmiany w świadomości władz gmin, polegające na dostrzeżeniu potrzeby włączania mieszkańców, a także płynących z tego długofalowych korzyści.
Dziękujemy Partnerom oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w realizacji projektu za wysiłek i zaangażowanie, kreatywność i aktywną postawę, a także za miło spędzony czas, możliwość poznania interesujących ludzi oraz zobaczenia ciekawych miejsc.

Przejdź do strony projektu