tytul

Koalicja przeciwko mowie nienawiści jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści.

Z mową nienawiści można spotkać się praktycznie wszędzie - w mediach, Internecie, na ulicach, a nawet w kręgach własnych przyjaciół, znajomych czy rodzin. Nie zawsze jednak zdajemy sobie z tego sprawę, czasem traktujemy jako lepszy lub gorszy żart, a czasem po prostu milczymy… 

Zgodnie z zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy mową nienawiści są „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”. Chcąc aktywnie uczestniczyć w przeciwdziałaniu jej szerzeniu przystąpiliśmy do koalicji przeciw mowie nienawiści, stanowiącej nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób.
Informacje o aktualnych wydarzeniach, koalicji, a także materiały edukacyjne w zakresie praw człowieka i mowy nienawiści znajdziecie na stronie internetowej beznienawisci.pl

Koalicja BN 1