tytul

2015 logo FIO v1

warmia mazury logo rgbZadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


 

Słowo podsumowania
Projekt "Obywatele najlepszą inwestycją" zaangażował łącznie 410 osób, reprezentujących partnerskie gminy Kozłowo i Zalewo, w tym m.in. przedstawicieli władz, sołtysów i pracowników samorządów lokalnych, działaczy organizacji pozarządowych oraz mieszkańców nie pełniących funkcji publicznych. Brali oni udział w różnorodnych działaniach, służących wzmacnianiu wiedzy i postaw obywatelskich oraz współpracy gmin z jej mieszkańcami. W ciągu zaledwie siedmiu miesięcy odbyły się:

  • trzy dwudniowe szkolenia dla lokalnych liderów na temat: 1) trening kompetencji osobistych i społecznych; 2) dobra administracja i partycypacja obywatelska;
    3) planowanie strategiczne i projektowanie działań społecznych;
  • ponad 200 godzin animacji w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, kontaktów telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej;
  • cztery warsztaty efektywnej współpracy;
  • konkurs wiedzy obywatelskiej wśród uczniów klas gimnazjalnych;
  • konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską w gminach Kozłowo i Zalewo.

Jednym z namacalnych efektów projektu jest broszura edukacyjna „Wspólnota w działaniu”. Stanowi ona efekt pracy eksperta ds. aktywności obywatelskiej ze społecznościami i władzami partnerskich gmin. Zbiera opinie, przemyślenia i uwagi powstałe w trakcie realizacji projektu, a także prezentuje pozytywne przykłady aktywności mieszkańców, nagrodzone w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską. Mamy nadzieję, że treści w niej zawarte staną się przyczynkiem do refleksji nad stanem rozwoju Waszych społeczności, a także źródłem inspiracji do wprowadzania dobrych zmian w lokalnym otoczeniu.

"Wspólnota w działaniu" - broszura edukacyjna

Seminarium podsumowujące projekt "Obywatele najlepszą inwestycją"
W dniu 19 grudnia 2017 roku podczas spotkania, które odbyło się w Hotelu Kopernik w Olsztynie, podsumowaliśmy siedem miesięcy realizacji projektu "Obywatele najlepszą inwestycją". Był to dość intensywny okres, w którym ekspert ds. aktywności obywatelskiej pracował z grupami inicjatywnymi, lokalni liderzy wzięli udział w trzech szkoleniach, a także zostały zrealizowane dwa konkursy: wiedzy obywatelskiej - dla młodzieży gimnazjalnej oraz na najlepszą inicjatywę obywatelską w gminach Kozłowo i Zalewo.
Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać prelekcji Pani dr Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej (UWM w Olsztynie) nt. Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym – czy obywatele chcą partycypacji?  oraz Pani Donaty Kobylińskiej-Durki nt. MY zamiast ONI: budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców, która współdecyduje o jakości życia. Ponadto o aktywności obywatelskiej w gminie Kozłowo opowiedział Pan Jacek Jankowski - Zastępca Wójta Gminy.
Podczas seminarium rozstrzygnięte zostały konkursy zorganizowane w ramach projektu oraz zaprezentowane dobre praktyki działalności społecznej mieszkańców gmin Kozłowo i Zalewo. Wydarzeniu towarzyszyły mini-targi aktywności lokalnej, na których można było obejrzeć wytwory rękodzięła oraz przejrzeć "Zapiski Zalewskie" i kronikę aktywności seniorów z Kozłowa. Spotkanie uświetnił swoim występem Chór z Parafii Św. Królowej Jadwigi w Rozdrożu.

 Zapraszamy na seminarium podsumowujące projekt "Obywatele najlepszą inwestycją"

Szkolenie "Planowanie strategiczne i projektowania działań społecznych"
W dniach 22-23 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie "Planowanie strategiczne i projektowanie działań społecznych" - ostatnie z cyklu szkoleń dla lokalnych liderów, organizowane w ramach projektu "Obywatele najlepszą inwestycją". Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest myślenie strategiczne i planowanie w projektowaniu działań społecznych; jak dowiedzieć się co jest potrzebne lokalnej społeczności i co stanowi realny problem; jak dotrzeć do założonych celów i skąd wziąć zasoby potrzebne do realizacji działań. Szkolenie poprowadziła Nela Chojnowska-Ochnik.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Planowanie strategiczne i projektowanie działań społecznych" 22-23 listopada 2017 r.
Zapraszamy mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo zaangażowanych w działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz chcących rozwinąć swój potencjał, aby w przyszłości stać się liderami, do udziału w ostatnim szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Obywatele najlepszą inwestycją". Będzie ono dotyczyło m.in. tworzenia diagnoz problemów i potrzeb społecznych, przygotowania i realizacji badań ankietowych oraz opracowywania projektów. Szkolenie poprowadzi Nela Chojnowska-Ochnik - specjalista, konsultant i trener z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego oraz aktywizacji społecznej.

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych Gmin Kozłowo i Zalewo do udziału w konkursie wiedzy obywatelskiej
Konkurs będzie polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, dotyczących w szczególności zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków obywatelskich. Zostanie przeprowadzony w listopadzie 2017 roku - zgłoszenia przyjmowane są u Dyrekcji szkoły, do której uczęszcza uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie.

Pełny regulamin konkursu oraz wzór zgody rodzica do pobrania poniżej:
Zaproszenie do udziału w konkursie
Regulamin/wzór zgody rodzica

Zapraszamy mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę
Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, Gmina Kozłowo i Gmina Zalewo zapraszają do udziału w konkursie, w którym zostaną wyłonione oraz nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia obywatelskie zrealizowane w latach 2016-2017 przez mieszkańców lub przy ich aktywnym zaangażowaniu. Jeżeli reprezentujesz sołectwo, nieformalną grupę mieszkańców, organizację pozarządową (np. stowarzyszenie, fundację, klub sportowy) albo organizację kościelną, która może pochwalić się osiągnięciami w sferze aktywizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej itp., to zapraszamy Cię do zgłoszenia inicjatywy do konkursu.

Pełny regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:
Zaproszenie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie "Partycypacja obywatelska w kontekście zasad dobrej administracji"
W dniach 5 i 6 października 2017 r. w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie dla liderów lokalnych z gmin Kozłowo i Zalewo. Szkolenie poprowadził Maciej Jurzyński. Tym razem lokalni liderzy zdobywali wiedzę w zakresie zasad dobrej administracji i partycypacji obywatelskiej. W pierwszym dniu szkolenia mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje administracja w Polsce, jakie prawa przysługują obywatelom w kontaktach z urzędami oraz w jaki sposób realizowane jest prawo do dobrej administracji. Drugi dzień szkolenia poświęcony był teorii i praktyce partycypacji obywatelskiej, zwłaszcza zagadnieniom dostępu do informacji publicznej, petycji, wniosków i skarg oraz konsultacji społecznych. Wykład i ćwiczenia trener wzbogacił o ciekawostki, liczne przykłady z życia oraz quizy. 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Partycypacja obywatelska w kontekście zasad dobrej administracji" 5-6 października 2017 r.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo zaangażowanych w działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz chcących rozwinąć swój potencjał, aby w przyszłości stać się liderami. Poprowadzi je Maciej Jurzyński - urzędnik służby cywilnej, politolog, administratywista, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Szczegółowy program, zasady dokonywania zgłoszeń oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Zaproszenie i program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy - pdf
Formularz zgłoszeniowy - doc

Szkolenie "Trening kompetencji osobistych i społecznych"
W dniach 16-17 sierpnia 2017 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie odbyło się pierwsze z zaplanowanych szkoleń lokalnych liderów - "Trening kompetencji osobistych i społecznych". Wzięli w nim udział mieszkańcy Gmin Kozłowo i Zalewo, reprezentujący zarówno  instytucje publiczne, jak i lokalne społeczności.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Trening kompetencji osobistych i społecznych" 16-17 sierpnia 2017 r.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo zaangażowanych w działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz chcących rozwinąć swój potencjał, aby w przyszłości stać się liderami. Poprowadzi je Grażyna Kulka – trenerka, psycholożka, coach. Szczegółowy program, zasady dokonywania zgłoszeń oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Zaproszenie i program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy - pdf
Formularz zgłoszeniowy - doc

Prezentacja projektu na Sesji Rady Miejskiej w Zalewie
Działania na terenie Gminy Zalewo rozpoczęliśmy w dniu 28 czerwca 2017 r. prezentacją założeń projektu na Sesji Rady Miejskiej w Zalewie. Wśród 40 uczestników spotkania był m.in. Burmistrz Zalewa, Przewodnicząca Rady Miejskiej, radni, sołtysi, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie inicjujące działania projektowe w Gminie Kozłowo
W dniu 22 czerwca 2017 r. na Sesji Rady Gminy Kozłowo zaprezentowaliśmy założenia projektu "Obywatele najlepszą inwestycją", zachęcając jednocześnie obecne osoby do wzięcia bezpośredniego udziału w planowanych działaniach oraz do promowania ich wśród mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 36 osób, w tym m.in. Wójt Gminy Kozłowo, Przewodnicząca Rady Gminy, radni, sołtysi, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawciele organizacji pozarządowych.

Zachęcamy mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo do udziału w projekcie "Obywatele najlepszą inwestycją"!

plakat a3 pion

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania ze wsparcia animatora proszone są o kontakt telefoniczny z  Markiem Jurzyńskim pod nr tel. 665 121 582 lub wypełnienie deklaracji udziału grupy inicjatywnej (do pobrania TU: Deklaracja).
Deklaracje można składać w siedzibie GOPS Kozłowo lub MOPS Zalewo bądź przesyłać bezpośrednio na adres Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych. Deklarację można również przekazać animatorowi na pierwszym spotkaniu.

Więcej informacji o projekcieUlotka informacyjna

Idea projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji sprzyjających aktywności społecznej i obywatelskiej oraz partycypacji w sprawach publicznych mieszkańców gmin Kozłowo i Zalewo. Potrzeba jego realizacji wynikła w trakcie dotychczasowej współpracy Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych z tymi gminami – w zakresie realizowanych wspólnie projektów oraz opracowywanych w sposób partycypacyjny strategii rozwoju i strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Okres realizacji: 1 czerwca – 31 grudnia 2017 r.

Harmonogram działań
1) Zainicjowanie działań w partnerskich gminach (czerwiec-lipiec 2017)
2) Szkolenia liderów lokalnych (czerwiec-listopad 2017)
3) Animacja obywatelska (czerwiec-grudzień 2017)
4) Warsztaty efektywnej współpracy (wrzesień-listopad 2017)
5) Promocja wiedzy i postaw obywatelskich (czerwiec-grudzień 2017)

Partnerzy:

Logo KozowoGmina Kozłowo

 

 

ZalewoGmina Zalewo