tytul

MRPiPS

Zadanie  jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017


 

I co dalej? Spotkanie podsumowujące projekt "Klub Pokoleń"
Klub Pokoleń to nie tylko nazwa projektu. To wyraz integracji międzypokoleniowej, jaka rozwinęła się wśród seniorów i młodzieży z Gminy Jonkowo w wyniku trzech lat współpracy, ukierunkowanej na budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia. To także zalążek struktury opartej na międzypokoleniowych relacjach, która może stać się szansą z jednej strony na aktywizację edukacyjną, fizyczną i społeczną osób starszych, a z drugiej – na rozwój kompetencji społecznych młodzieży. Klub stanowi odzwierciedlenie dążeń i wspólną płaszczyznę porozumienia dwóch pokoleń, daje szanse i możliwości wszystkim tym, którzy chcą się realizować, rozwijać swoje kompetencje oraz otwierać się na innych. Okazją do zaprezentowania działalności Klubu Pokoleń oraz dyskusji nad jego przyszłością było spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się 13 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Jonkowie. Oprócz uczestników projektu wzięli w nim udział także wójt, radni, przedstawiciele gminnego ośrodka pomocy społecznej i szkół, a także uczestnicy innych działań naszej Fundacji na terenie Gminy Jonkowo. W jaki sposób i w jakim kierunku rozwinie się działalność powstałego Klubu Pokoleń - przyszłość pokaże...

Pracowicie i smacznie spędzamy czas
Okazją do integracji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, stała się piąta inicjatywa Klubu Pokoleń - wspólne lepienie pierogów, zrealizowana 17 listopada br. w Świetlicy w Szałstrach. Uczestniczki projektu zrobiły potrzebne zakupy, przygotowały przepisy, a potem... każdy miał coś do roboty. Okazało się, że patentów na pierogi jest wiele - Panie podzieliły się swoimi sposobami na miękkie ciasto, pyszny farsz oraz na to, by pierogi nie rozpadały się podczas gotowania. Było przy tym dużo rozmów, śmiechu, a na koniec wspólny obiad przy pięknie zastawionym stole.

Klub Pokoleń na "Sztuce w obejściu"
W dniu 8 października br. członkowie Klubu Pokoleń uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych w ramach "Sztuki w obejściu 2017". Odwiedzili m.in. Art Wood w Starym Kawkowie, Galerię w Nowym Kawkowie oraz Lawendowe Pole, gdzie uczestniczyli w spotkaniu z Edwardem Cyfusem oraz obejrzeli występy artystów z Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo".

Zielnik, czyli zioła blisko nas
Uczestniczki projektu - Panie Hanna Grochal, Jadwiga Chudzik i Katarzyna Kril rozpoczęły prace nad zielnikiem, przedstawiającym zioła rosnące w najbliższym otoczeniu - na polach, łąkach i w ogródkach. Efekty pierwszych prac zaprezentowały podczas warsztatów edukacyjnych, które odbyły się 30 września br. w Nowym Kawkowie. Prezentacja obejmowała pokaz egzemplarzy ziół oraz dyskusję na temat ich zastosowania w kuchni, kosmetyce i medycynie. Wraz ze zmianami pór roku zielnik będzie uzupełniany o nowe eksponaty.

Wizyta studyjna w Gminie Bartoszyce
W ramach cyklu edukacyjnego uczestnicy projektu "Klub Pokoleń" w dniu 10 sierpnia br. odwiedzili Gminę Bartoszyce, aby poznać efekty różnych form zaangażowania mieszkańców w lokalny rozwój, ze szczególnym naciskiem na aktywność osób starszych oraz integrację międzypokoleniową. Być może stanie się to źródłem inspiracji i motywacji do zaplanowania oraz realizacji własnych inicjatyw wolontarystycznych. W ramach wizyty odbyły się spotkania w Osiece oraz Wojciechach, podczas których uczestnicy poznali działalność m.in. Stowarzyszenia „Wspólny Dom” na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, Koła Gospodyń Wiejskich "Dąbrowianki", Koła Gospodyń Wiejskich w Krawczykach, Grupy Teatralnej "Bez Spinki", Grupy Odnowy Miejscowości w Wojciechach oraz grup nieformalnych w Osiece i Rodnowie. Wizyta została zorganizowana w ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Bartoszycach – Referatem Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Artystycznie i kreatywnie w Nowym Kawkowie
W dniu 28 lipca br. uczestnicy projektu zorganizowali drugą inicjatywę Klubu Pokoleń. Były to warsztaty artystyczne w Galerii w Nowym Kawkowie, podczas których powstały niepowtarzalne pudełka na drobiazgi. Praca przy jednym stole stała się okazją do wspomnień, ale też "przegadania" nowych pomysłów, które być może już wkrótce znajdą wyraz w kolejnych inicjatywach. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki gościnności Anny Grądzkiej.

Integracyjnie na Olsztyńskim Lecie Artystycznym
Tym razem, 15 lipca br., uczestnicy projektu „Klub Pokoleń” udali się do Olsztyna, aby wziąć udział w Olsztyńskim Lecie Artystycznym. W jego ramach zwiedzili wystawę „Obrazki z podróży” w Galerii Rynek, posłuchali koncertów Olsztyńskich Nocy Bluesowych” oraz zwiedzili Stare Miasto z przewodnikiem PTTK. Dodatkową atrakcją był spacer po Parku Centralnym.

Integracja międzypokoleniowa w lokalnym klimacie
W dniu 3 czerwca br. uczestnicy projektu „Klub Pokoleń” odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Różane Wzgórza” w Szałstrach. Wzięli tu udział w warsztatach zielarskich, podczas których uczyli się rozpoznawać zioła rosnące w pobliżu, poznawali ich zastosowanie w kuchni, a także własnoręcznie przygotowywali ziołowe kompozycje. Mieli też okazję posmakować kuchni opartej na ziołach.

ZUMBA GOLD w Nowym Kawkowie
Uczestnicy projektu "Klub Pokoleń", w dniu 20 maja br., zrealizowali swoją pierwszą inicjatywę. Były to zajęcia Zumby Gold prowadzone przez profesjonalnego instruktora – Piotra Mastalerka (Agencja Artystyczna ARTDANCE).

Rozpoczynamy cykl edukacyjny!
W dniu 6 maja br. w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie odbyły się pierwsze warsztaty edukacyjne. Są one ukierunkowane nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale także na diagnozę zasobów uczestników, wypracowanie zasad funkcjonowania Klubu Pokoleń, pomysłów i strategii działania w przyszłości, tj. w kolejnym etapie projektu oraz już po jego zakończeniu.

Kalendarium zajęć edukacyjnych:
6 maja – I warsztaty edukacyjne
20 maja – II warsztaty edukacyjne
17 czerwca – III warsztaty edukacyjne
10 sierpnia – wizyta studyjna
18 sierpnia – IV warsztaty edukacyjne
30 września – V warsztaty edukacyjne

Na początek – integracja!
Uczestnicy projektu „Klub Pokoleń” spotkali się po raz pierwszy na warsztatach integracyjnych, które odbyły się 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie. Były one okazją nie tylko do poznania się i przełamania „pierwszych lodów”, ale także do wyrażenia swoich oczekiwań i pomysłów, które mogą zostać zrealizowane w ramach projektu. Służyły temu gry i zabawy integracyjne, oparte na pracy w międzypokoleniowych zespołach.

 


Ogloszenie

Idea projektu:
Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych oraz młodzieży zamieszkującej Gminę Jonkowo poprzez stworzenie sieci współpracy międzypokoleniowej w ramach Klubu Pokoleń. Potrzeba jego realizacji wyrosła na gruncie dotychczasowej, ponad dwuletniej współpracy Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych ze środowiskami seniorskimi i młodzieżą z Gminy Jonkowo. Projekt ukierunkowany jest na budowanie przestrzeni dającej możliwość aktywizacji osób starszych, przy aktywnym udziale młodzieży. Z tego względu zaplanowano działania integrujące pokolenia, zajęcia edukacyjne oraz inicjatywy wolontarystyczne na rzecz środowiska lokalnego.

Grupy docelowe projektu:
1) Seniorzy – osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują Gminę Jonkowo – min. 12 osób
2) Młodzież do 18 roku życia zamieszkująca Gminę Jonkowo, w szczególności uczniowie i absolwenci gimnazjum w Jonkowie i Wrzesinie – min. 8 osób.

Okres realizacji projektu: 1 marca – 31 grudnia 2017 r.

Realizatorzy: Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (lider) oraz Gmina Jonkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (partner)