tytul
 • Panorama Olsztyna
  Panorama Olsztyna
 • Uczestnicy projektu
  Uczestnicy projektu "Pokolenia nie mają granic"
 • Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
  Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
 • Spotkanie z dietetykiem
  Spotkanie z dietetykiem
 • Seminarium podsumowujące projekt EOG
  Seminarium podsumowujące projekt EOG
 • Wykład na ATW w Olsztynie
  Wykład na ATW w Olsztynie
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
  Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Z początkiem kwietnia 2018 r. Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, w partnerstwie z Gminą Kozłowo oraz Sołtysem i Radą Sołecką w Sławce Wielkiej, rozpoczęła realizację projektu „Wspólne pasje drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skierowany jest on do wszystkich mieszkańców Sławki Wielkiej, w szczególności osób starszych oraz dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Integracji międzypokoleniowej będą służyć m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne, spotkania z historią, konkursy, wyjazd oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przejdź do strony projektu>