tytul
 • Panorama Olsztyna
  Panorama Olsztyna
 • Uczestnicy projektu
  Uczestnicy projektu "Pokolenia nie mają granic"
 • Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
  Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
 • Spotkanie z dietetykiem
  Spotkanie z dietetykiem
 • Seminarium podsumowujące projekt EOG
  Seminarium podsumowujące projekt EOG
 • Wykład na ATW w Olsztynie
  Wykład na ATW w Olsztynie
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
  Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

DSC02900W dniach 5 i 6 października 2017 r. w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie dla liderów lokalnych z gmin Kozłowo i Zalewo. Poprowadził je Maciej Jurzyński - urzędnik służby cywilnej, politolog, administratywista, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Tym razem lokalni liderzy zdobywali wiedzę w zakresie zasad dobrej administracji i partycypacji obywatelskiej. W pierwszym dniu szkolenia mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje administracja w Polsce, jakie prawa przysługują obywatelom w kontaktach z urzędami oraz w jaki sposób realizowane jest prawo do dobrej administracji. Drugi dzień szkolenia poświęcony był teorii i praktyce partycypacji obywatelskiej, zwłaszcza zagadnieniom dostępu do informacji publicznej, petycji, wniosków i skarg oraz konsultacji społecznych. Wykład i ćwiczenia trener wzbogacił o ciekawostki, liczne przykłady z życia oraz quizy.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Obywatele najlepszą inwestycją". Przejdź do strony projektu>