tytul
 • Panorama Olsztyna
  Panorama Olsztyna
 • Uczestnicy projektu
  Uczestnicy projektu "Pokolenia nie mają granic"
 • Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
  Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
 • Spotkanie z dietetykiem
  Spotkanie z dietetykiem
 • Seminarium podsumowujące projekt EOG
  Seminarium podsumowujące projekt EOG
 • Wykład na ATW w Olsztynie
  Wykład na ATW w Olsztynie
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
  Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

podsumowanieSpotkanie podsumowujące realizację projektu pn. "Integracja międzypokoleniowa w lokalnym klimacie" odbyło się 30 sierpnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy projektu - seniorzy oraz młodzież, inne osoby starsze zamieszkujące gminę, a także przedstawiciele lokalnego samorządu, m.in. Wójt Gminy Jonkowo, radni gminy, pracownicy urzędu gminy, gminnego ośrodka kultury oraz partnera - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna wypracowana przez uczestników inicjatywy, ponadto wydarzenie było okazją do wzajemnych podziękowań, dzielenia się wrażeniami, a także snucia planów na przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją promującą integrację międzypokoleniową, stworzoną przez uczestników projektu - do pobrania: kliknij tutaj