tytul
  • Panorama Olsztyna
    Panorama Olsztyna
  • Uczestnicy projektu
    Uczestnicy projektu "Pokolenia nie mają granic"
  • Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
    Warsztaty integracyjne dla młodzieży i seniorów
  • Spotkanie z dietetykiem
    Spotkanie z dietetykiem
  • Seminarium podsumowujące projekt EOG
    Seminarium podsumowujące projekt EOG
  • Wykład na ATW w Olsztynie
    Wykład na ATW w Olsztynie
  • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
    Warsztaty edukacyjne dla młodzieży